Rozhlas

Fotogaléria

Športové výsledky

Futbal
25.07.2022
postup do VII.ligy -  0:0
3.11.2019
Ostratice - Pravotice  0:0
26.10.2019
Pravotice - Dolné Naštice  4:1
6.10.2019
Klátová Nová Ves - Pravotice  1:1
26.05.2019
Krásno - Pravotice  1:0
DHZ Pravotice
29.07.2017, Hasičská súťaž o putovný pohár starostky obce Pravotice
6. miesto, čas 16,63
HBK Pravotice
20.07.2019
HBK Pravotice (1.miesto v Konovica cup) - Blades  6:5
7.07.2018
KONOVICA CUP -  0:0
24.09.2016
1.miesto v Kšinná cup -  0:0
1.05.2015
HBK Pravotice (1.miesto v KONOVICA Cup) - Warriors Malé Bedzany  5:2

TJ Sokol Pravotice

TJ Sokol
Prvým zakladateľom Športového klubu Pravotice v roku 1935 bol Štefan Ševčík. S ním spolupracovali Štefan Smatana, Ján Ševčík a bratia Poštrkovci Jozef, Štefan, Emil.

Prvá futbalová zostava: brankár: Ján Ševčík , obrancovia: Štefan Ševčík, Jozef Bitarovský (Ďureje), záloha: Štefan Poštrk, Štefan Smatana, Jozef Bitarovský (Laurinceje), útok krídla: Jozef Poštrk a Ján Mano, spojky: Emil Poštrk a Jozef Španko, center: Štefan Ševčík.

Po roku 1948 športový klub bol premenovaný na Telovýchovnú jednotu Sokol. Športovú činnosť rozvinul František Pernička, ktorý zaviedol v obci ďalšie športy ako volejbal a stolný tenis. Futbalisti hrávali v IV. skupine na ihrisku v Nedašovciach.

V roku 1964 nový výbor TJ, Dragula Aladár, Šinský Ivan a predseda Anton Šinský začali s výstavbou ihriska. V tomto čase bol futbal v obci na veľmi dobrej úrovni.

V ďalších rokoch členovia TJ sa nesústreďujú len na šport, príkladná je aj spolupráca predsedov TJ, MNV a JRD. Dobudovávalo sa okolie ihriska, zúčastnili sa aj na výstavbe Požiarnej zbrojnice a brigádnicky vypomáhali aj na miestnom JRD. Vtedajším predsedom TJ bol Ladislav Bitarovský.

V roku 1984 sa dokončila za predsedovania Ľudovíta Šorca výstavba športových kabín. Funkcie predsedov vykonávali priebežne: Milan Šorec, Jozef Daniš, Stanislav Šinský, Anton Šorec ml. Významnou mierou ku skvalitneniu života TJ prispeli aj naši rodáci Aladár Blaho a Štefan Šudy, veľkú zásluhu na fungovaní a živote TJ majú za 80.rokov, ktoré v tomto roku spoločne oslávime, všetci funkcionári, tréneri, hráči, sponzori i členovia futbalového oddielu. V súčasnosti funguje iba mužský oddiel, ktorý hrá I. triedu majstrovstva okresu Bánovce nad Bebravou. Predsedom TJ je Peter Bitarovský.

Sezóna 2015/2016 - rozpis zápasov TJ Sokol Pravotice (jarná časť)

16.kolo 20.03.2016 15:00 Miezgovce Pravotice

17.kolo 26.03.2016 15:00 Pravotice Zlatníky

18.kolo 03.04.2016 15:30 Žabokreky Pravotice

19.kolo 09.04.2016 15:30 Pravotice Kolačno

20.kolo 17.04.2016 16:00 Pečeňany Pravotice

21.kolo 23.04.2016 16:00 Pravotice Podlužany

22.kolo 01.05.2016 16:30 Krásna Ves Pravotice

23.kolo 08.05.2016 16:30 Brezolupy Pravotice

24.kolo 14.05.2016 16:30 Pravotice Ostratice

25.kolo 22.05.2016 17:00 voľno

26.kolo 28.05.2016 17:00 Pravotice Biskupice

14.kolo 05.06.2016 17:00 Nadlice Pravotice

15.kolo 11.06.2016 17:00 Pravotice Dvorec