SlovenskýEnglish
Rozhlas

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecpravotice.sk spravuje Obec Pravotice je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Pravotice

Adresa:

Obecný úrad Pravotice
Pravotice 44
956 35 Nedašovce

IČO: 00310972

Samosprávny kraj: Trenčiansky
Okres: Bánovce nad Bebravou
Počet obyvateľov: 365
Rozloha: 605 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1232

Všeobecné informácie: info@obecpravotice.sk
Podateľňa: podatelna@obecpravotice.sk
Starosta: starosta@obecpravotice.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecpravotice.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 38 768 73 18

E-mail: ocu@obecpravotice.sksekretariat@obecpravotice.sk

Kompetencie:
Obec Pravotice je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk