Rozhlas

Fotogaléria

Športové výsledky

Futbal
25.07.2022
postup do VII.ligy -  0:0
3.11.2019
Ostratice - Pravotice  0:0
26.10.2019
Pravotice - Dolné Naštice  4:1
6.10.2019
Klátová Nová Ves - Pravotice  1:1
26.05.2019
Krásno - Pravotice  1:0
DHZ Pravotice
29.07.2017, Hasičská súťaž o putovný pohár starostky obce Pravotice
6. miesto, čas 16,63
HBK Pravotice
20.07.2019
HBK Pravotice (1.miesto v Konovica cup) - Blades  6:5
7.07.2018
KONOVICA CUP -  0:0
24.09.2016
1.miesto v Kšinná cup -  0:0
1.05.2015
HBK Pravotice (1.miesto v KONOVICA Cup) - Warriors Malé Bedzany  5:2

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky na proj.dok.

Zmluva o dielo_proj.dok.1

Zmluva o dielo_proj.dok.2

Zmluva o dielo_proj.dok.3

Výzva na predloženie cenovej ponuky na rekonštrukciu vykurov. OÚ+KD

Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Rekonštrukcia chodníka Konovičné"

Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Rekonštrukcia strechy a výmena strešných žľabov a zvodov na spoločnej budove kultúrneho

Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Zatepľovací a izolačný materiál do podkrovia - Rekonštrukcia strechy KD a OÚ Pravotice"

Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Zatepľovacie a izolačné práce v podkroví - Rekonštrukcia strechy KD a OÚ Pravotice"

Zmluva o dielo_rekošt.strechy KD

Výzva na predloženie cenovej ponuky na detské ihrisko

Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Multifunkčné ihrisko pre deti a mládež"

Výzva č. 93/2017 na predloženie cenovej ponuky "Športové vybavenie multifunkčného ihriska"

Výzva na predloženie cen.ponuky_modernizácia verej.osvetlenia obce

Výzva na predloženie CP - "Rekonštrukcia chodníka pri OcÚ - havarijný stav"

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice

Výzva na predloženie cen.ponuky_panel na meranie rýchlosti

Výzva na predkladanie cenových ponúk - podpora kompostovania v obci Pravotice

Obnova fasády spoločnej budovy OcÚ a KD - kompletná dodávka materiálu

Obnova fasády spoločnej budovy OcÚ a KD - kompletná dodávka stavebných prác a lešenia

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia obecného rozhlasu

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Kamerový systém

Výzva na predloženie cen.ponuky-športová výbava pre futbal v obci Pravotice

Zápisnica_športová výbava

Výzva na predloženie cen.ponuky-Obnova miestnej komunikácie ku ihrisku

Príloha č.1_obnova kom.ihrisko_zadanie s výkazom

Príloha č.2_zmluva o dielo_obnova kom.ihrisko

Príloha č.3 _vyhlásenie uchádzača_obnova kom.ihrisko

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava miestnej komunikácie okolo hasičskej zbrojnice