Rozhlas

Fotogaléria

AktualityVyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov


Virtuálny cintorín


Pozvánka na 790. výročie obce Pravotice

Podujatie sa koná s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja


Pozvánka na oslavy Dňa matiek v našej obci :


Pozvánka :)


Zbierka na pomoc pre utečencov z Ukrajiny organizovaná OR PZ Bánovce nad Bebravou trvá do nedele 13.03.2022


Jarný zber elektroodpadu


Materiálna zbierka TSK


POMOC PRE UKRAJINU

V súvislosti s prebiehajúcou situáciou spojenou s vojnovým konfliktom na Ukrajine obec Pravotice úzko spolupracuje s Mestom Bánovce nad Bebravou, Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, ostatnými obcami v okrese, členmi ZMOS a Únie miest Slovenska v nadväznosti na usmernenia Ministerstva vnútra SR pre zabezpečenie pomoci utečencom z Ukrajiny.
V súčasnosti všetky organizácie, ktoré pôsobia priamo na slovensko-ukrajinských hraniciach, hlásia dostatok zásob a materiálu a vyzývajú najmä k tomu, aby občania svojpomocne neorganizovali zbierky a neodvážali vyzbierané veci nekoordinovane do pohraničnej oblasti.
Mesto Bánovce nad Bebravou v termíne od 28.2.2022 – 4.3.2022 pokračuje v zbierke.

Táto materiálna, prípadne finančná pomoc bude poskytnutá predovšetkým rodinným príslušníkom obyvateľov Ukrajiny, ktorí žijú a pracujú na území nášho okresu.

Kto má záujem prispieť materiálne, môže priniesť:
- paplóny, deky, prikrývky, vankúše, posteľnú bielizeň – čisté a v použiteľnom stave
- hygienické potreby (predovšetkým ženské a detské hygienické potreby, plienky, vlhčené obrúsky a pod.)
- trvanlivú detskú a dojčenskú výživu
- lieky bežné voľnopredajné – napr. s obsahom paracetamolu, ibuprofénu a pod.
Materiálnu pomoc môžete odovzdať v 2 zberných miestach v čase 8:00 – 16:00 hod.:
- Mestský úrad Bánovce n./Bebr., kancelária prvého kontaktu, Nám. Ľ. Štúra 1
- Mestské kultúrne stredisko v Bánovciach n./Bebr., ul. J. Matušku 766/19

ZMOS zriadilo transparentný účet, z ktorého bude zrejmé kto finančne prispel na pomoc samosprávam a financie budú následné prerozdeľované na základe potrieb a požiadaviek jednotlivých obcí a miest.

ZMOS_POMOC_UKRAJINE je SK25 0900 0000 0051 8801 0894

Vážime si pomoc našich spoluobčanov a ďakujeme všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prejavujú spolupatričnosť s ľuďmi v núdzi.

MIMORIADNA SITUÁCIA
- Vláda SR s platnosťou od soboty 26.2.2022 od 12:00 vyhlásila mimoriadnu situáciu. Súvisí to s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky, ktorý spôsobuje ozbrojený konflikt na Ukrajine. Cieľom je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na naše územie.
KONTAKT PRE UKRAJINCOV
Pre obyvateľov Ukrajiny prichádzajúcich na Slovensko bola zriadená oficiálna webová stránka so základnými informáciami a často kladenými otázkami: ua.gov.sk


Oznam o miere vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

Obec Pravotice v zmysle § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z.
o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu
o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov,
ktorá za kalendárny rok 2021 dosiahla úroveň 47,09 %.


Strana [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ]