Rozhlas

Fotogaléria

AktualityJarný zber elektroodpadu

Obec Pravotice v spolupráci so spoločnosťou Metal Servis Recycling s.r.o. organizuje zber elektroodpadu v našej obci, ktorý bude prebiehať v týždni od pondelka do piatku, tj. od 06. do 10. marca 2017. Občania môžu svoj elektroodpad priviesť v čase úradných hodín Obecného úradu Pravotice na parkovisko pred KD, vchod do dvora, kde prebieha aj zber plastov. Odovzdať je možné len kompletné nerozobraté elektrospotrebiče. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sú zodpovední a zapájajú sa do separovaného triedenia odpadov, nevytvárajú čierne skládky a neznečisťujú životné prostredie. Triedením odpadov šetríte životné prostredie. :)


Pravotická kvapka krvi

Obecný úrad Pravotice za pomoci Národnej transfúznej jednotky SR organizuje Pravotickú kvapku krvi. Darovať krv môžete dňa 28. marca 2017, tj. v utorok od 08:00 do 10:00 hodiny v sále Kultúrneho domu v Pravoticiach. Darcovia sa môžu hlásiť vopred na OcÚ Pravotice, na FB stránke obce alebo na tel. čísle 038/7687318. Nezabudnite si so sebou priniesť preukaz poistenca. "Daruj krv a zachráň život" Nezabúdaj, že raz ju môžeš potrebovať..."


Výkup papiera

Obec Pravotice oznamuje občanom, že v piatok 10. februára 2017 v čase od 18:25 do 18:35 hodiny sa na parkovisku pred OcÚ Pravotice uskutoční výkup papiera. Zdôrazňujeme občanom, že papier musí byť zaviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či v krabiciach, balíky nesmú obsahovať kartóny a z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly.


Veľký detský karneval

Obec Pravotice a Farský úrad Vysočany pozýva všetky deti a dospelých na Veľký detský karneval, ktorý sa bude konať dňa 18.2.2017 o 15:00 hod. v KD Pravotice. Pre deti je pripravená tombola, občerstvenie, hudba a súťaže pre deti a rodičov.


Vianočný stolnotenisový turnaj

Obec Pravotice pozýva všetkých hráčov bez rozdielu pohlavia a veku na "Vianočný stolnotenisový turnaj", ktorý sa uskutoční tradične 26. decembra 2016 o 13:00 hodine v Kultúrnom dome v Pravoticiach. Cena štartovného sú 2,00 €, ktoré zahŕňajú aj kávu/čaj, prípadne pohár vareného vínka. Tešíme sa na Vašu účasť - príďte si vybehať vianočné kalórie! :)


Mikuláš

Obec Pravotice pozýva všetky deti, ich rodičov, starých rodičov a ostatných spoluobčanov na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční 10. decembra 2016 o 16:30 hodine v Kultúrnom dome Pravotice. Príďte si vychutnať predvianočnú atmosféru, čaká na Vás čertík s anjelmi, pripravený bude punč, vianočné koláčiky a sladké prekvapenie. :)


Oznam o uzávierke cestnej komunikácie v obci Pravotice

Obec Pravotice oznamuje občanom o uzávierke cesty v smere Bánovce nad Bebravou v oboch smeroch. Uzávierka cesty III/1476 je povolená v dĺžke 15,0 m z dôvodu realizácie sanácie oporného múru v rámci stavby: „Rekonštrukcia oporného múru pod kostolom v Pravoticiach“ v termíne od 09.11.2016 (streda) do 12.11.2016 (sobota) - v križovatke pri kostole v smere Bánovce nad Bebravou. Všetka doprava v smere Bánovce nad Bebravou a späť bude prenosnými dopravnými značkami usmernená cez obce Rybany a Dolné Naštice.


OKTÓBER - mesiac úcty k starším

Obec Pravotice pri príležitosti mesiaca október, ktorý je mesiacom úcty k starším, pozývame všetkých "skôr narodených" na spoločenské posedenie pri hudbe a občerstvení, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 06. októbra 2016 o 18:00 hodine v Klube mladých. Programom večera bude premietanie životopisného filmu "Sv. Filip Neri"


Kysucký prameň z Oščadnice - benefičný koncert na podporu obnovy organu v kostole v Pravoticiach

Termín:30.10.2016 o 15:00 hod v KD Pravotice, predpredaj vstupeniek: 7 € na Obecnom úrade Pravotice, tel.č.038/7687318 alebo 0904593986, email: ocu@obecpravoptice.sk. Zoskupenie Kysucký prameň z Oščadnice prichádza s dvojhodinovým kocertným programom a je známe zo zo Šláget TV. Organizátorom podujatia je Obec Pravotice s podporou Nadácie ZSE v grantovom programe "Rozprúdime regióny". Všetkých srdečne pozývame!


Šarkaniáda

Srdečne pozývame všetkých, deti i dospelých na Šarkaniádu, ktorá sa uskutoční 01. októbra 2016 (tj. v sobotu) o 14:00 hodine. Stretneme sa na lúke pri lese (vedľa silážnych jám). Tešíme sa na Vás! :)


Strana [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ]