Rozhlas

Fotogaléria

Športové výsledky

Futbal
25.07.2022
postup do VII.ligy -  0:0
3.11.2019
Ostratice - Pravotice  0:0
26.10.2019
Pravotice - Dolné Naštice  4:1
6.10.2019
Klátová Nová Ves - Pravotice  1:1
26.05.2019
Krásno - Pravotice  1:0
DHZ Pravotice
29.07.2017, Hasičská súťaž o putovný pohár starostky obce Pravotice
6. miesto, čas 16,63
HBK Pravotice
20.07.2019
HBK Pravotice (1.miesto v Konovica cup) - Blades  6:5
7.07.2018
KONOVICA CUP -  0:0
24.09.2016
1.miesto v Kšinná cup -  0:0
1.05.2015
HBK Pravotice (1.miesto v KONOVICA Cup) - Warriors Malé Bedzany  5:2

AktualityMikuláš

Obec Pravotice pozýva všetky deti, ich rodičov, starých rodičov a ostatných spoluobčanov na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční 10. decembra 2016 o 16:30 hodine v Kultúrnom dome Pravotice. Príďte si vychutnať predvianočnú atmosféru, čaká na Vás čertík s anjelmi, pripravený bude punč, vianočné koláčiky a sladké prekvapenie. :)


Oznam o uzávierke cestnej komunikácie v obci Pravotice

Obec Pravotice oznamuje občanom o uzávierke cesty v smere Bánovce nad Bebravou v oboch smeroch. Uzávierka cesty III/1476 je povolená v dĺžke 15,0 m z dôvodu realizácie sanácie oporného múru v rámci stavby: „Rekonštrukcia oporného múru pod kostolom v Pravoticiach“ v termíne od 09.11.2016 (streda) do 12.11.2016 (sobota) - v križovatke pri kostole v smere Bánovce nad Bebravou. Všetka doprava v smere Bánovce nad Bebravou a späť bude prenosnými dopravnými značkami usmernená cez obce Rybany a Dolné Naštice.


OKTÓBER - mesiac úcty k starším

Obec Pravotice pri príležitosti mesiaca október, ktorý je mesiacom úcty k starším, pozývame všetkých "skôr narodených" na spoločenské posedenie pri hudbe a občerstvení, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 06. októbra 2016 o 18:00 hodine v Klube mladých. Programom večera bude premietanie životopisného filmu "Sv. Filip Neri"


Kysucký prameň z Oščadnice - benefičný koncert na podporu obnovy organu v kostole v Pravoticiach

Termín:30.10.2016 o 15:00 hod v KD Pravotice, predpredaj vstupeniek: 7 € na Obecnom úrade Pravotice, tel.č.038/7687318 alebo 0904593986, email: ocu@obecpravoptice.sk. Zoskupenie Kysucký prameň z Oščadnice prichádza s dvojhodinovým kocertným programom a je známe zo zo Šláget TV. Organizátorom podujatia je Obec Pravotice s podporou Nadácie ZSE v grantovom programe "Rozprúdime regióny". Všetkých srdečne pozývame!


Šarkaniáda

Srdečne pozývame všetkých, deti i dospelých na Šarkaniádu, ktorá sa uskutoční 01. októbra 2016 (tj. v sobotu) o 14:00 hodine. Stretneme sa na lúke pri lese (vedľa silážnych jám). Tešíme sa na Vás! :)


Výkup papiera

Obec Pravotice oznamuje občanom, že v utorok 20.09.2016 o 18:40 hodine sa na parkovisku pred OcÚ Pravotice uskutoční výkup papiera. Zdôrazňujeme občanom, že papier musí byť zaviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či v krabiciach, balíky nesmú obsahovať kartóny a z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly.


Upozornenie od ZsVS, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. upozorňuje našich občanov na zvýšený výskyt prípadov, kedy boli občania oslovení falošnými odpočtármi, ktorí sa preukazujú nepravými služobnými preukazmi zamestnancov ZsVS, a.s., žiadajú odčítať stav vodomeru a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti. Preto Vás chceme upozorniť, že v žiadnom prípade nejde o zamestnancov ZsVS, a.s.. Zamestnanci ZsVS, a.s. vykonávajúci odpočty vodomerov postupujú pri odčítaní podľa platných interných smerníc v presne vyhradených termínoch odčítania a nikdy nepracujú s hotovosťou, t.j. nedoručujú, ani nevyberajú od odberateľov hotovostné peňažné prostriedky na odbernom mieste.


Rozlúčka s prázdninami

Obec Pravotice pozýva všetky deti na rozlúčku s prázdninami, ktorá sa bude konať dňa 31.08.2016 o 18:00 hod. v Klube mladých. Pre deti je pripravené detské kino, po ňom diskotéka a občerstvenie.


17. ročník o Putovný pohár starostky obce Pravotice a 2. ročník Memoriál Jozefa Vajdáka

DHZ Pravotice Vás pozýva na hasičskú súťaž 17. ročník o Putovný pohár starostky obce Pravotice a 2. ročník Memoriál Jozefa Vajdáka, ktorá sa uskutoční v sobotu 30. júla 2016 o 14:00 hodine v areáli futbalového ihriska TJ Pravotice. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách: športová (muži, ženy, veteráni) a klasická (muži a ženy). Srdečne Vás všetkých pozývame!


UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH MAJITEĽOV PSOV

Obecný úrad Pravotice na základe opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Pravotice, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch - vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili tak voľný pohyb psov po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce. Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka. Preto Vás Vážení občania - majitelia a držitelia psov, žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch a vo svojich príbytkoch. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z.z. a VZN č. 2/2013 o chove, vodení a držaní psov na území obce Pravotice je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný! Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú ostatných občanov a najmä deti! Každý občan ako chovateľ nesie zodpovednosť!


Strana [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ]