Rozhlas

Fotogaléria

AktualityŠťastné a veselé...

Tak ako za oknom hviezda padá, nech do Vášho srdca šťastie sadá, zabudnite na bolesti a starosti a rok 2018 prežite v láske, šťastí a radosti,to Vám zo srdca prajú poslanci obecného zastupiteľstva a starostka obce Pravotice Mgr. Viera Graňačková


Pingpongový turnaj

Obec Pravotice Vás pozýva na tradičný pinpongový turnaj, ktorý sa uskutoční 26. decembra 2017 (v utorok) o 13:00 hodine v Kultúrnom dome v Pravoticiach. Štartovné sú 2,00 eurá, ktoré zahŕňajú kávu/čaj, varené vínko. Srdečne Vás pozývame vybehať vianočné kalórie! Tešíme sa na Vašu účasť. :)


"Prameň osvieženia"

Projekt „Prameň osvieženia“ bol v našej obci realizovaný v období od 10/2017 do 12/2017 za podpory Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorí tvorí súčasť projektu Zelená župa. Celý finančný grant vo výške 900,00 Eur sa využil na výdavky, ktoré boli premietnuté v žiadosti o grant. Základným cieľom projektu „Prameň osvieženia“ bolo vybudovanie novej drevenej studne, keďže pôvodná studňa nespĺňala účel a ani bezpečnosť pre verejnosť. Preto pôvodnú studňu obitú len starými doskami nahradila tradičná drevená studňa, ktorá bola vybudovaná s poklopom a kýblikom. Na základe tejto obnovy úžitkovej funkcie a zveľadením jej okolia vysadením zelene a osadením informačnej tabule o význame vody pre život sa vytvorili podmienky pre využitie vody v čase odstávky a opráv vodovodu v obci pre všetkých občanov, priestor bude bezpečnejší pre deti z obce a bude sa využívať pre zavlažovanie obecnej zelene počas horúcich letných mesiacov. Zrealizovaným projektom sa prispelo k trvalo udržateľnému hospodáreniu s vodou, zabezpečí sa jej dostatok aj v čase obmedzení, dosiahol sa návrat vody na vidiek. Výsledkom projektu je revitalizovaný priestor v centre obce, ktorý tvorí vyššiu pridanú hodnotu pre budúce generácie. Vyjadrujeme veľkú vďaku za podporu tohto projektu.


Modernizácia a oprava verejného osvetlenia v obci Pravotice

Prijímateľ: Obec Pravotice

Dátum začatia realizácie: 09/2017

Dátum ukončenia realizácie: 11/2017

Výška finančné príspevku MF SR: 10 800 Eur

Celkové náklady na projekt: 12 093,54 Eur

Obec Pravotice vďaka príspevku Ministerstva financií SR zrealizovala modernizáciu a opravu verejného osvetlenia.Výsledkom bude zníženie energetickej náročnosti, zníženie nákladov na údržbu a zlepšenie svetelno-technických vlastností verejného osvetlenia obce.


Mikulášsky sprievod obcou

Mikulášsky sprievod obcou - dňa 9.decembra 2017 o 14:00 hod. Mikuláš navštívi každé dieťa v našej obci a v duchu tradícií rozdá sladké darčeky.


Stretnutie jubilantov a stretnutie s dôchodcami nad 60 rokov

Obec Pravotice Vás pozýva na stretnutie jubilantov a stretnutie s dôchodcami nad 60 rokov, ktoré sa bude konať dňa 12.11.2017 o 15:00 hod. v KD Pravotice. Program strtenutia: ocenenie jubilantov, vystúpenie detí z obce, živá hudba, zabíjačkové špeciality, každý účastník dostane darček s logom obce.


Šarkaniáda

Srdečne pozývame všetkých, deti aj dospelých na šarkaniádu, ktorá sa bude konať dňa 15.októbra 2017, na lúke pri lese (vedľa silážnych jám). Stretneme sa o 14:00 hod.


Voľby TSK 2017: Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

ocu@obecpravotice.sk


Rozlúčka s prázdninami

Obec Pravotice pozýva všetky deti na rozlúčku s prázdninami, ktorá sa uskutoční 31.08.2017 o 18:00 hodine v Klube mladých v KD Pravotice. Pripravené bude pre Vás detské kino, občerstvenie a na záver diskotéka! :)


Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy bude realizované prerušenie distribúcie elektriny v obci Pravotice, a to dňa 05. septembra 2017 v čase od 08:00 do 13:00 hodiny.


Strana [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ]