Rozhlas

Fotogaléria

Športové výsledky

Futbal
25.07.2022
postup do VII.ligy -  0:0
3.11.2019
Ostratice - Pravotice  0:0
26.10.2019
Pravotice - Dolné Naštice  4:1
6.10.2019
Klátová Nová Ves - Pravotice  1:1
26.05.2019
Krásno - Pravotice  1:0
DHZ Pravotice
29.07.2017, Hasičská súťaž o putovný pohár starostky obce Pravotice
6. miesto, čas 16,63
HBK Pravotice
20.07.2019
HBK Pravotice (1.miesto v Konovica cup) - Blades  6:5
7.07.2018
KONOVICA CUP -  0:0
24.09.2016
1.miesto v Kšinná cup -  0:0
1.05.2015
HBK Pravotice (1.miesto v KONOVICA Cup) - Warriors Malé Bedzany  5:2

AktualityVeselú Veľkú noc Vám vinšujeme...

Preveselé sviatky jari, slnko v každej jednej tvári. Bystré nohy, svižný korbáč, šunku, chlebík ba aj koláč. Trošku kriku, šťastia moc, skrátka krásnu Veľkú noc Vám prajú poslanci OZ a starostka obce Mgr. Viera Graňačková.


Výkup papiera

Obec Pravotice oznamuje občanom, že v utorok 20. marca 2018 v čase od 18:40 do 19:00 hodiny sa na parkovisku pred OcÚ Pravotice uskutoční výkup papiera. Zdôrazňujeme občanom, že papier musí byť zaviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či v krabiciach, balíky nesmú obsahovať kartóny a z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly.


Jarný zber elektroodpadu

Obec Pravotice v spolupráci so spoločnosťou METAL SERVIS Recycling s.r.o. organizuje zber elektroodpadu v našej obci, ktorý bude prebiehať počas celého týždňa od 12. do 18. marca 2018. Občania môžu svoj elektroopad priviesť v čase úradných hodín obecného úradu, na parkovisko pri KD – vchod do dvora, kde prebieha aj zber plastov. Odovzdať je možné len kompletné nerozobraté elektrospotrebiče. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sú zodpovední a zapájajú sa do separovaného triedenia odpadov. Nevytvárajú čierne skládky a neznečisťujú životné prostredie. Triedením odpadov šetríte životné prostredie. :)


22. marec - Svetový deň vody

Dňa 22.03.2018 (štvrtok) sa pri príležitosti Svetového dňa vody budú uskutočňovať na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trenčíne laboratórne vyšetrenia prinesených vzoriek vody z individuálnych zdrojov pitnej vody (studní) v ukazovateli dusičnany. Vzorku vody na vyšetrenie môžte priniesť na Obecný úrad Pravotice dňa 21.03.2018 (streda) v čase od 08:00 do 17:00 hodiny.


Detský karneval

Obec Pravotice a Farský úrad Vysočany pozýva všetky deti a dospelých na detský karneval, ktorý sa koná dňa 03.02.2018 o 14:00 hod. v KD Pravotice. Program: hudba, tombola, občerstvenie, súťaže pre deti a rodičov.


Šťastné a veselé...

Tak ako za oknom hviezda padá, nech do Vášho srdca šťastie sadá, zabudnite na bolesti a starosti a rok 2018 prežite v láske, šťastí a radosti,to Vám zo srdca prajú poslanci obecného zastupiteľstva a starostka obce Pravotice Mgr. Viera Graňačková


Pingpongový turnaj

Obec Pravotice Vás pozýva na tradičný pinpongový turnaj, ktorý sa uskutoční 26. decembra 2017 (v utorok) o 13:00 hodine v Kultúrnom dome v Pravoticiach. Štartovné sú 2,00 eurá, ktoré zahŕňajú kávu/čaj, varené vínko. Srdečne Vás pozývame vybehať vianočné kalórie! Tešíme sa na Vašu účasť. :)


"Prameň osvieženia"

Projekt „Prameň osvieženia“ bol v našej obci realizovaný v období od 10/2017 do 12/2017 za podpory Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorí tvorí súčasť projektu Zelená župa. Celý finančný grant vo výške 900,00 Eur sa využil na výdavky, ktoré boli premietnuté v žiadosti o grant. Základným cieľom projektu „Prameň osvieženia“ bolo vybudovanie novej drevenej studne, keďže pôvodná studňa nespĺňala účel a ani bezpečnosť pre verejnosť. Preto pôvodnú studňu obitú len starými doskami nahradila tradičná drevená studňa, ktorá bola vybudovaná s poklopom a kýblikom. Na základe tejto obnovy úžitkovej funkcie a zveľadením jej okolia vysadením zelene a osadením informačnej tabule o význame vody pre život sa vytvorili podmienky pre využitie vody v čase odstávky a opráv vodovodu v obci pre všetkých občanov, priestor bude bezpečnejší pre deti z obce a bude sa využívať pre zavlažovanie obecnej zelene počas horúcich letných mesiacov. Zrealizovaným projektom sa prispelo k trvalo udržateľnému hospodáreniu s vodou, zabezpečí sa jej dostatok aj v čase obmedzení, dosiahol sa návrat vody na vidiek. Výsledkom projektu je revitalizovaný priestor v centre obce, ktorý tvorí vyššiu pridanú hodnotu pre budúce generácie. Vyjadrujeme veľkú vďaku za podporu tohto projektu.


Modernizácia a oprava verejného osvetlenia v obci Pravotice

Prijímateľ: Obec Pravotice

Dátum začatia realizácie: 09/2017

Dátum ukončenia realizácie: 11/2017

Výška finančné príspevku MF SR: 10 800 Eur

Celkové náklady na projekt: 12 093,54 Eur

Obec Pravotice vďaka príspevku Ministerstva financií SR zrealizovala modernizáciu a opravu verejného osvetlenia.Výsledkom bude zníženie energetickej náročnosti, zníženie nákladov na údržbu a zlepšenie svetelno-technických vlastností verejného osvetlenia obce.


Mikulášsky sprievod obcou

Mikulášsky sprievod obcou - dňa 9.decembra 2017 o 14:00 hod. Mikuláš navštívi každé dieťa v našej obci a v duchu tradícií rozdá sladké darčeky.


Strana [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ]