Rozhlas

Fotogaléria

Športové výsledky

Futbal
25.07.2022
postup do VII.ligy -  0:0
3.11.2019
Ostratice - Pravotice  0:0
26.10.2019
Pravotice - Dolné Naštice  4:1
6.10.2019
Klátová Nová Ves - Pravotice  1:1
26.05.2019
Krásno - Pravotice  1:0
DHZ Pravotice
29.07.2017, Hasičská súťaž o putovný pohár starostky obce Pravotice
6. miesto, čas 16,63
HBK Pravotice
20.07.2019
HBK Pravotice (1.miesto v Konovica cup) - Blades  6:5
7.07.2018
KONOVICA CUP -  0:0
24.09.2016
1.miesto v Kšinná cup -  0:0
1.05.2015
HBK Pravotice (1.miesto v KONOVICA Cup) - Warriors Malé Bedzany  5:2

AktualityInformácie k voľbám do orgánov samosprávy obci, dňa 10.11.2018

V zmysle organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018 je v obci Pravotice ku dňu vyhlásenia volieb (k 10.07.2018) evidovaných 318 obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo v obci Pravotice dňa 19.06.2018 schválilo uznesením č. 153/2018 pre volebné obdobie 2018 - 2022 : počet poslancov OZ: 5, počet volebných obvodov: 1. Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľby do OZ v obci Pravoticeje 40. Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľbu starostu obce Pravotice je 40.


Pravotická kvapka krvi

Obecný úrad Pravotice za pomoci Národnej transfúznej jednotky SR organizuje Pravotickú kvapku krvi. Darovať krv môžete dňa 25. septembra 2018, tj. v utorok od 08:00 do 10:00 hodiny v sále Kultúrneho domu v Pravoticiach. Darcovia sa môžu hlásiť vopred na OcÚ Pravotice, na FB stránke obce alebo na tel. čísle 038/7687318. Nezabudnite si so sebou priniesť preukaz poistenca. "Daruj krv a zachráň život! Nezabúdaj, že raz ju môžeš potrebovať..."


Koncert spevokolov na obnovu kostola v Pravoticiach

Rímskokatolícky farský úrad Vysočany Vás pozýva v nedeľu 23. septembra 2018 o 15:00 hodine do priestorov Kultúrneho domu v Pravoticiach na KONCERT SPEVOKOLOV. V programe vystúpia: Kamilky z Pravotíc, Detský spevokol z Hornej Súče, Uhrovský spevokol, Chrámový spevácky zbor Fraňa Madvu z Nitrianskeho Rudna. Vstupné je dobrovoľné, použité bude obnovu kostola v Pravoticiach.


Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy bude realizované prerušenie distribúcie elektriny v obci Pravotice, a to dňa 06. septembra 2018 v čase od 13:30 do 18:30 hodiny.


Rozlúčka s prázdninami

Obec Pravotice pozýva všetky deti na rozlúčku s prázdninami, ktorá sa uskutoční 28.08.2018 o 18:00 hodine v Klube mladých v KD Pravotice. Pripravené bude pre Vás detské kino, občerstvenie a na záver diskotéka! :)


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Bánovciach nad Bebravou v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou od 12:00 hodiny 31. júla 2018 do odvolania.


OZNAM - Odstávka elektrickej energie

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonania prác na zariadeniach distribučnej sústavy prebehne v našej obci odstávka elektrickej energie a to dňa 25. júna 2018 (pondelok) v čase od 08:00 do 13:30 hodiny.


OZNAM - Odstávka elektrickej energie

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonania prác na zariadeniach distribučnej sústavy prebehne v našej obci odstávka elektrickej energie a to dňa 18. júna 2018 (pondelok) v čase od 07:30 do 14:30 hodiny.


OZNAM - Odstávka elektrickej energie

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonania prác na zariadeniach distribučnej sústavy prebehne v našej obci odstávka elektrickej energie a to dňa 04. júna 2018 (pondelok) v čase od 08:00 do 11:30 hodiny.


Bezpečnosť na ceste – panel na meranie rýchlosti

Prijímateľ: Obec Pravotice Dátum začatia realizácie: 04/2018 Dátum ukončenia realizácie: 05/2018 Výška finančného príspevku Nadácie Allianz: 1 500 Eur Celkové náklady na projekt: 1 779,60 Eur Obec Pravotice vďaka príspevku Nadácie Allianz osadila merač rýchlosti na začiatku obce Pravotice pri ceste III. triedy 1746 v smere jazdy z R2 Ruskovce - Pravotice (obchvat Bánoviec n.B.). Cieľom projektu je dodržiavanie maximálne povolenej rýchlosti v obci, plynulá cestná premávka bez nehôd a úrazov, znížená hlučnosť dopravy pre občanov bývajúcich popri frenventovanej ceste.


Strana [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ]