Rozhlas

Fotogaléria

Športové výsledky

Futbal
25.07.2022
postup do VII.ligy -  0:0
3.11.2019
Ostratice - Pravotice  0:0
26.10.2019
Pravotice - Dolné Naštice  4:1
6.10.2019
Klátová Nová Ves - Pravotice  1:1
26.05.2019
Krásno - Pravotice  1:0
DHZ Pravotice
29.07.2017, Hasičská súťaž o putovný pohár starostky obce Pravotice
6. miesto, čas 16,63
HBK Pravotice
20.07.2019
HBK Pravotice (1.miesto v Konovica cup) - Blades  6:5
7.07.2018
KONOVICA CUP -  0:0
24.09.2016
1.miesto v Kšinná cup -  0:0
1.05.2015
HBK Pravotice (1.miesto v KONOVICA Cup) - Warriors Malé Bedzany  5:2

AktualityVýkup papiera, 10.11.2018

Obec Pravotice oznamuje občanom, že v sobotu 10. novembra 2018 v čase od 10:20 hodiny sa na parkovisku pred OcÚ Pravotice uskutoční výkup papiera. Zdôrazňujeme občanom, že papier musí byť zaviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či v krabiciach, balíky nesmú obsahovať kartóny a z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly. Zber sa uskutoční za každého počasia.


Oznámenie o verejnom prerokovaní - „Dobudovanie a zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Rybany“

Obec Pravotice oznamuje, že v súlade s ustanoveniami § 34 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení prebehne verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Dobudovanie a zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Rybany“, ktoré sa bude konať dňa 24. októbra 2018 o 16:00 hodine v priestoroch obecnej knižnice v Pravoticiach.


Stretnutie jubilantov a seniorov

Obec Pravotice srdečne pozýva všetkých skôr narodených na stretnutie jubilantov a stretnutie seniorov, ktoré sa uskutoční v nedeľu 07. októbra 2018 o 15,00 hodine v sále Kultúrneho domu v Pravoticiach. Pripravený je pre Vás bohatý program: ocenenie jubilantov, vystúpenie detí z obce a živá hudba. Pochutnať si môžte na tradičných zabíjačkových špecialitách, každý účastník stretnutia získava darček s logom obce.


Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

ocu@obecpravotice.sk


Zapisovateľka miestnej volebnej komisie do Volieb do orgánov samosprávy obcí

Kandidátne listiny pre voľby do OZ obce Pravotice a pre voľby starostu obce Pravotice sa doručujú zapisovateľke OVK: Mgr. Gabriela Boriková, tel. kontakt: 038/7687318, 0918090820, e-mail: ocu@obecpravotice.sk, adresa: 956 35 Pravotice č. 44. Kandidátne listiny sa doručujú výhrade v čase úradných hodín OcÚ Pravotice.


Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obci, dňa 10.11.2018

V zmysle organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018 je v obci Pravotice ku dňu vyhlásenia volieb (k 10.07.2018) evidovaných 318 obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo v obci Pravotice dňa 19.06.2018 schválilo uznesením č. 153/2018 pre volebné obdobie 2018 - 2022 : počet poslancov OZ: 5, počet volebných obvodov: 1. Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľby do OZ v obci Pravoticeje 40. Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľbu starostu obce Pravotice je 40.


Pravotická kvapka krvi

Obecný úrad Pravotice za pomoci Národnej transfúznej jednotky SR organizuje Pravotickú kvapku krvi. Darovať krv môžete dňa 25. septembra 2018, tj. v utorok od 08:00 do 10:00 hodiny v sále Kultúrneho domu v Pravoticiach. Darcovia sa môžu hlásiť vopred na OcÚ Pravotice, na FB stránke obce alebo na tel. čísle 038/7687318. Nezabudnite si so sebou priniesť preukaz poistenca. "Daruj krv a zachráň život! Nezabúdaj, že raz ju môžeš potrebovať..."


Koncert spevokolov na obnovu kostola v Pravoticiach

Rímskokatolícky farský úrad Vysočany Vás pozýva v nedeľu 23. septembra 2018 o 15:00 hodine do priestorov Kultúrneho domu v Pravoticiach na KONCERT SPEVOKOLOV. V programe vystúpia: Kamilky z Pravotíc, Detský spevokol z Hornej Súče, Uhrovský spevokol, Chrámový spevácky zbor Fraňa Madvu z Nitrianskeho Rudna. Vstupné je dobrovoľné, použité bude obnovu kostola v Pravoticiach.


Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy bude realizované prerušenie distribúcie elektriny v obci Pravotice, a to dňa 06. septembra 2018 v čase od 13:30 do 18:30 hodiny.


Rozlúčka s prázdninami

Obec Pravotice pozýva všetky deti na rozlúčku s prázdninami, ktorá sa uskutoční 28.08.2018 o 18:00 hodine v Klube mladých v KD Pravotice. Pripravené bude pre Vás detské kino, občerstvenie a na záver diskotéka! :)


Strana [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ]