Rozhlas

Fotogaléria

Športové výsledky

Futbal
3.11.2019
Ostratice - Pravotice  0:0
26.10.2019
Pravotice - Dolné Naštice  4:1
20.10.2019
Biskupice - Pravotice  1:3
12.10.2019
Pravotice - Brodzany  0:2
6.10.2019
Klátová Nová Ves - Pravotice  1:1
DHZ Pravotice
29.07.2017, Hasičská súťaž o putovný pohár starostky obce Pravotice
6. miesto, čas 16,63
HBK Pravotice
20.07.2019
HBK Pravotice (1.miesto v Konovica cup) - Blades  6:5
7.07.2018
KONOVICA CUP -  0:0
24.09.2016
1.miesto v Kšinná cup -  0:0
1.05.2015
HBK Pravotice (1.miesto v KONOVICA Cup) - Warriors Malé Bedzany  5:2

Aktuality"Prameň osvieženia"

Projekt „Prameň osvieženia“ bol v našej obci realizovaný v období od 10/2017 do 12/2017 za podpory Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorí tvorí súčasť projektu Zelená župa. Celý finančný grant vo výške 900,00 Eur sa využil na výdavky, ktoré boli premietnuté v žiadosti o grant. Základným cieľom projektu „Prameň osvieženia“ bolo vybudovanie novej drevenej studne, keďže pôvodná studňa nespĺňala účel a ani bezpečnosť pre verejnosť. Preto pôvodnú studňu obitú len starými doskami nahradila tradičná drevená studňa, ktorá bola vybudovaná s poklopom a kýblikom. Na základe tejto obnovy úžitkovej funkcie a zveľadením jej okolia vysadením zelene a osadením informačnej tabule o význame vody pre život sa vytvorili podmienky pre využitie vody v čase odstávky a opráv vodovodu v obci pre všetkých občanov, priestor bude bezpečnejší pre deti z obce a bude sa využívať pre zavlažovanie obecnej zelene počas horúcich letných mesiacov. Zrealizovaným projektom sa prispelo k trvalo udržateľnému hospodáreniu s vodou, zabezpečí sa jej dostatok aj v čase obmedzení, dosiahol sa návrat vody na vidiek. Výsledkom projektu je revitalizovaný priestor v centre obce, ktorý tvorí vyššiu pridanú hodnotu pre budúce generácie. Vyjadrujeme veľkú vďaku za podporu tohto projektu.


Modernizácia a oprava verejného osvetlenia v obci Pravotice

Prijímateľ: Obec Pravotice

Dátum začatia realizácie: 09/2017

Dátum ukončenia realizácie: 11/2017

Výška finančné príspevku MF SR: 10 800 Eur

Celkové náklady na projekt: 12 093,54 Eur

Obec Pravotice vďaka príspevku Ministerstva financií SR zrealizovala modernizáciu a opravu verejného osvetlenia.Výsledkom bude zníženie energetickej náročnosti, zníženie nákladov na údržbu a zlepšenie svetelno-technických vlastností verejného osvetlenia obce.


Mikulášsky sprievod obcou

Mikulášsky sprievod obcou - dňa 9.decembra 2017 o 14:00 hod. Mikuláš navštívi každé dieťa v našej obci a v duchu tradícií rozdá sladké darčeky.


Stretnutie jubilantov a stretnutie s dôchodcami nad 60 rokov

Obec Pravotice Vás pozýva na stretnutie jubilantov a stretnutie s dôchodcami nad 60 rokov, ktoré sa bude konať dňa 12.11.2017 o 15:00 hod. v KD Pravotice. Program strtenutia: ocenenie jubilantov, vystúpenie detí z obce, živá hudba, zabíjačkové špeciality, každý účastník dostane darček s logom obce.


Šarkaniáda

Srdečne pozývame všetkých, deti aj dospelých na šarkaniádu, ktorá sa bude konať dňa 15.októbra 2017, na lúke pri lese (vedľa silážnych jám). Stretneme sa o 14:00 hod.


Voľby TSK 2017: Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

ocu@obecpravotice.sk


Rozlúčka s prázdninami

Obec Pravotice pozýva všetky deti na rozlúčku s prázdninami, ktorá sa uskutoční 31.08.2017 o 18:00 hodine v Klube mladých v KD Pravotice. Pripravené bude pre Vás detské kino, občerstvenie a na záver diskotéka! :)


Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy bude realizované prerušenie distribúcie elektriny v obci Pravotice, a to dňa 05. septembra 2017 v čase od 08:00 do 13:00 hodiny.


Spoznávaj a chráň!

Obec Pravotice Vás srdečne pozýva na výstavu liečivých rastlín, vtáčích búdok a kŕmitiek. Pripravený bude pre Vás aj poľovnícky guľáš a živá hudba. Akcia sa uskutoční 09. septembra 2017 v priestoroch Kultúrneho domu v Pravoticiach. Prosíme šikovných otcov, dedkov, aby nám pomohli a vyhotovili krmítka a búdky, malých rozmerov, ktoré môžu byť rôzne vyfarbené. Odovzdať ich môžete na OÚ v prvý septembrový týždeň, odmenou budú tri kompostéry, ktoré vyhrajú traja vylosovaní. Krmítka budú najskôr vystavené v KD a neskôr premiestnené do parku, kde budú skrášľovať prostredie detského ihriska.


18. ročník o Putovný pohár starostky obce Pravotice a 3. ročník Memoriál Jozefa Vajdáka

DHZ Pravotice Vás pozýva na hasičskú súťaž 18. ročník o Putovný pohár starostky obce Pravotice a 3. ročník Memoriál Jozefa Vajdáka, ktorá sa uskutoční v sobotu 29. júla 2017 o 10:00 hodine v areáli futbalového ihriska TJ Pravotice.


Strana [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ]