Rozhlas

Fotogaléria

AktualityOznam

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu: ocu@obecpravotice.sk


Jarný zber elekroodpadu

Zber elektroodpadu bude prebiehať od pondelka 25.marca do piatka 29.marca 2019 na parkovisku pred KD.


Zelená brigáda

Obec Pravotice pri príležitosti Dňa Zeme pozýva všetkých občanov, ktorým nie je ľahostajné naše okolie na brigádu pri vyčistení lesa nad obcou. KEDY: v sobotu 27.apríla 2019 od 9:30 do 12:00 hod. ZRAZ: silážne jamy pri lese Rukavice a plastové vrecia budú k dispozícii, rovnako aj spoločné občerstvenie po skončení brigády. Venujte 2 hodiny Vášho času v roku vyčisteniu chotára našej obce od smeti a odpadkov – dáte tak najavo, že Vám záleží na mieste, kde žijeme!


Pravotická kvapka krvi

Dňa 9.apríla 2019 sa v KD Pravotice v čase od 8:00 do 10:00 hod. uskutoční Pravotická kvapka krvi. Darcovia hláste sa vopred priamo u. Daniely Škarbovej (cez FB stránku) alebo na OcÚ Pravotice (t.č.0387687318).Prineste si so sebou preukaz poistenca. Každý darca krvi dostane od NTS potvrdenie, ktoré je ospravedlnením u zamestnávateľa.


"Kmotrovci" v Pravoticiach

Obec Pravotice Vás srdečne pozýva na predstavenie divadelnej hry "Kmotrovci" v prevedení ochotníckeho divadla "Halachy" Haláčovce, ktoré sa koná v nedeľu 17. februára 2019 o 16:00 hodine v Kultúrnom dome v Pravoticiach. Tešíme sa na Vašu účasť :)


Farský detský karneval

Obec Pravotice a Farský úrad Vysočany pozýva všetky deti a dospelých na Farský detský karneval, ktorý sa koná v sobotu 16.02.2019 o 14:00 hodine v Kultúrnom dome Pravotice. Program: hudba, tombola, občerstvenie, súťaže pre deti a rodičov. Tešíme sa na Vás :)


Oznámenie

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu do volieb prezidenta Slovenskej republiky: ocu@obecpravotice.sk


Oznámenie

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie do volieb prezidenta Slovenskej republiky: ocu@obecpravotice.sk


Výročná členská schôdza a slávnostné otvorenie hasičskej zbrojnice

DHZ Pravotice a Obec Pravotice Vás srdečne pozývajú na Výročnú členskú schôdzu a slávnostné otvorenie hasičskej zbrojnice, ktoré sa koná v sobotu 19. januára 2019 so začiatkom o 14:00 hodine slávnostným otvorením, obhliadkou priestorov a posedením pri zabíjačkových špecialitách. Všetci ste srdečne pozvaní.


Oznam - Borina Ekos, s.r.o.

Borina Ekos, s.r.o., Livinské Opatovce oznamuje našim občanom, že vývoz komunálneho odpadu v obci Pravotice sa v roku 2019 bude uskutočňovať každý nepárny týždeň - v piatok.


Strana [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ]