Rozhlas

Fotogaléria

Športové výsledky

Futbal
25.07.2022
postup do VII.ligy -  0:0
3.11.2019
Ostratice - Pravotice  0:0
26.10.2019
Pravotice - Dolné Naštice  4:1
6.10.2019
Klátová Nová Ves - Pravotice  1:1
26.05.2019
Krásno - Pravotice  1:0
DHZ Pravotice
29.07.2017, Hasičská súťaž o putovný pohár starostky obce Pravotice
6. miesto, čas 16,63
HBK Pravotice
20.07.2019
HBK Pravotice (1.miesto v Konovica cup) - Blades  6:5
7.07.2018
KONOVICA CUP -  0:0
24.09.2016
1.miesto v Kšinná cup -  0:0
1.05.2015
HBK Pravotice (1.miesto v KONOVICA Cup) - Warriors Malé Bedzany  5:2

AktualityOZNAM - pošta

Pošta Nedašovce oznamuje občanov, že z dôvodu konania pracovnej porady bude dňa 29.10.2019 (utorok) zatvorená.


Upozornenie Polície SR

Vážení spoluobčania, vážení návštevníci NAŠEJ obce Pravotice. Radi by sme sa na Vás obrátili s prosbou prejaviť svoju spolupatričnosť s ostatnými spoluobčanmi a o zamyslenie sa nad každodennou situáciou, ktorá nám všetkým znepríjemňuje život v našej obci. Podľa § 25 ods. 1 (bod q) zákona o cestnej premávke zz 2009-8 „Vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2 (ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím“. Chceme, aby zvíťazil zdravý rozum a uvedený problém vyriešili v prospech všetkých, bez zbytočných sankcií zo strany POLÍCIE.


Oznámenie k voľbám do NR SR 2020

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou do volieb do Národnej rady SR: ocu@obecpravotice.sk


Kominári

Obecný úrad Pravotice Vám oznamuje, že v dňoch 15. a 16.10.2019 v prípade priaznivého počasia, bude chodiť po našej obci kominár a bude prevádzať kontrolu a čistenie komínov. Táto kontrola sa prevádza v zmysle Zákona 314 o požiarnej ochrane a Vyhlášky 401 o požiarnej ochrane. Po vykonaní kontroly a čistenia komína Vám kominár vydá Potvrdenie o kontrole a čistení komína a dymovodu. V prípade poistnej udalosti poisťovňa akceptuje iba Potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia komínov, ktoré Vám vydal kominár - čo je osoba s odbornou spôsobilosťou. Cena za vyčistenie jedného komína je 15,00 €. Na kontrolu sa netreba nahlasovať na OcÚ, ale kominár bude prechádzať obcou a v prípade oslovenia, kontrolu vykoná.


UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH MAJITEĽOV PSOV

Obec Pravotice, na základe opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Pravotice, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch – vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili tak voľný pohyb psov po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce. Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka. Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch a vo svojich príbytkoch. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z. a VZN č.2/2013 o chove, vodení a držaní psov na území obce Pravotice je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný. Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú ostatných občanov, najmä deti. Ako chovateľ nesiete zodpovednosť a za opakované porušovanie tohto VZN hrozí majiteľovi psa pokuta!


Jesenný zber elektroodpadu

Obec Pravotice v spolupráci so spoločnosťou METAL SERVIS Recycling s.r.o. organizuje v našej obci zber elektroodpadu, ktorý bude prebiehať počas celého týždňa od 30. septembra do 04. októbra 2019. Občania môžu svoj elektroopad priviesť v čase úradných hodín obecného úradu, na parkovisko pri KD – vchod do dvora, kde prebieha aj zber plastov. Odovzdať je možné len kompletné nerozobraté elektrospotrebiče. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sú zodpovední a zapájajú sa do separovaného triedenia odpadov, nevytvárajú čierne skládky a neznečisťujú životné prostredie. Triedením odpadov šetríte životné prostredie. :)


Šarkaniáda 2019

Srdečne pozývame všetkých, deti i dospelých na Šarkaniádu, ktorá sa uskutoční 21. septembra (tj. v sobotu) o 14:00 hodine. Stretneme sa na lúke pri lese (vedľa silážnych jám). Deti príde povoziť koník, pripravená bude káva a čaj podávané priamo na lúke a o 15-tej hodine spoločné fotenie.Tešíme sa na Vás! :)


Výkup papiera, 19.09.2019

Obec Pravotice oznamuje občanom, že vo štvrtok 19.09.2019 v čase od 17:20 hodiny sa na parkovisku pred OcÚ Pravotice uskutoční výkup papiera. Zdôrazňujeme občanom, že papier musí byť zaviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či v krabiciach, balíky nesmú obsahovať kartóny a z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly. Zber sa uskutoční za každého počasia.


Pravotická veselica

Obec Pravotice pozýva všetkých obyvateľov, ale aj tých, ktorí sa tu narodili, aby sa prišli zabaviť pri živej hudbe – heligónkach na prvú Pravotickú veselicu a to dňa 08.septembra 2019 o 14:00 hod. na lúku nad dedinou (pri lese). Podávať sa bude zabíjačková kapustnica a pečené prasiatko. Pozývame aj rodiny s deťmi na už tradičnú šarkaniádu a vozenie na koníkovi.


Oznam - Agrovýkrm Rybany

Agrovýkrm Rybany oznamuje občanom, že od utorka 20. augusta 2019 bude v priebehu týždňa cez obec Pravotice striedavo s obcou Rybany vyvážať hnojovicu. Žiadajú občanov o trpezlivosť a zhovievavosť, zároveň ďakujú za pochopenie.


Strana [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ]