Rozhlas

Fotogaléria

AktualityJarný zber elektroodpadu v našej obci


Karneval


Kalendár vývozu DS a KO na január a február 2020


Oznámenie k voľbám do NR SR 2020

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou do volieb do Národnej rady SR: ocu@obecpravotice.sk


Vianočný vinš


Pomoc pri záchrane života

Nadácia Allianz poskytla obci dotáciu vo výške 1.500 €, spoluúčasť obce bola 564 €. Na budove OcÚ Pravotice je namontovaná skrinka s alarmom a PIN kódom, v ktorej je uložený defibrilátor. Prístup k defibrilátoru je zabezpečený cez telefonickú linku OcÚ Pravotice alebo cez tiesňovú linku 112/155, ktorá má k dispozícii PIN a v prípade potreby ho volajúcemu poskytne. Zariadenie je teda dostupné všetkým občanom obce 24 hodín denne. Prístroj dokáže posúdiť srdcovú činnosť a adekvátne na ňu v spolupráci s obsluhou zareagovať udelením vhodného výboja. Má hlasovú navigáciu a zapína sa automaticky po jeho otvorení. Uvedomujeme si, že záchrana ľudského života sa nedá vyvážiť žiadnymi peniazmi. Nikdy nevieme, kedy môže takýto prístroj zachrániť život našim občanom alebo návštevníkom obce. Touto cestou ďakujeme za finančnú podporu nadácii Allianz, vďaka ktorej sme zvýšili kvalitu života našich občanov.


Oznámenie k voľbám do NR SR 2020

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do OVK do volieb do Národnej rady SR: ocu@obecpravotice.sk


Zmeny cestovných poriadkov SAD Prievidza a.s. od 15.12.2019

Linka 301409 Bánovce nad Bebravou-Vysočany • odchod spoja č.5 posunutý zo 6:45 hod. na 6:40 hod. • odchod spoja č.6 posunutý zo 6:10 hod. na 6:05 hod. • odchod spoja č.10 posunutý zo 7:10 hod. na 7:05 hod.(na základe osobnej a telefonickej žiadosti cestujúcich, z dôvodu neustáleho meškania detí do školy v BN)


Ples športovcov 2020


Ping-pongový turnaj


Strana [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ]