Rozhlas

Fotogaléria

Športové výsledky

Futbal
25.07.2022
postup do VII.ligy -  0:0
3.11.2019
Ostratice - Pravotice  0:0
26.10.2019
Pravotice - Dolné Naštice  4:1
6.10.2019
Klátová Nová Ves - Pravotice  1:1
26.05.2019
Krásno - Pravotice  1:0
DHZ Pravotice
29.07.2017, Hasičská súťaž o putovný pohár starostky obce Pravotice
6. miesto, čas 16,63
HBK Pravotice
20.07.2019
HBK Pravotice (1.miesto v Konovica cup) - Blades  6:5
7.07.2018
KONOVICA CUP -  0:0
24.09.2016
1.miesto v Kšinná cup -  0:0
1.05.2015
HBK Pravotice (1.miesto v KONOVICA Cup) - Warriors Malé Bedzany  5:2

AktualityUPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH MAJITEĽOV PSOV

Obec Pravotice, na základe opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Pravotice, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch – vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili tak voľný pohyb psov po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce. Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka. Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch a vo svojich príbytkoch. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z. a VZN č.2/2013 o chove, vodení a držaní psov na území obce Pravotice je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný. Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú ostatných občanov, najmä deti. Ako chovateľ nesiete zodpovednosť a za opakované porušovanie tohto VZN hrozí majiteľovi psa pokuta!


Jesenný zber elektroodpadu

Obec Pravotice v spolupráci so spoločnosťou METAL SERVIS Recycling s.r.o. organizuje v našej obci zber elektroodpadu, ktorý bude prebiehať počas celého týždňa od 30. septembra do 04. októbra 2019. Občania môžu svoj elektroopad priviesť v čase úradných hodín obecného úradu, na parkovisko pri KD – vchod do dvora, kde prebieha aj zber plastov. Odovzdať je možné len kompletné nerozobraté elektrospotrebiče. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sú zodpovední a zapájajú sa do separovaného triedenia odpadov, nevytvárajú čierne skládky a neznečisťujú životné prostredie. Triedením odpadov šetríte životné prostredie. :)


Šarkaniáda 2019

Srdečne pozývame všetkých, deti i dospelých na Šarkaniádu, ktorá sa uskutoční 21. septembra (tj. v sobotu) o 14:00 hodine. Stretneme sa na lúke pri lese (vedľa silážnych jám). Deti príde povoziť koník, pripravená bude káva a čaj podávané priamo na lúke a o 15-tej hodine spoločné fotenie.Tešíme sa na Vás! :)


Výkup papiera, 19.09.2019

Obec Pravotice oznamuje občanom, že vo štvrtok 19.09.2019 v čase od 17:20 hodiny sa na parkovisku pred OcÚ Pravotice uskutoční výkup papiera. Zdôrazňujeme občanom, že papier musí byť zaviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či v krabiciach, balíky nesmú obsahovať kartóny a z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly. Zber sa uskutoční za každého počasia.


Pravotická veselica

Obec Pravotice pozýva všetkých obyvateľov, ale aj tých, ktorí sa tu narodili, aby sa prišli zabaviť pri živej hudbe – heligónkach na prvú Pravotickú veselicu a to dňa 08.septembra 2019 o 14:00 hod. na lúku nad dedinou (pri lese). Podávať sa bude zabíjačková kapustnica a pečené prasiatko. Pozývame aj rodiny s deťmi na už tradičnú šarkaniádu a vozenie na koníkovi.


Oznam - Agrovýkrm Rybany

Agrovýkrm Rybany oznamuje občanom, že od utorka 20. augusta 2019 bude v priebehu týždňa cez obec Pravotice striedavo s obcou Rybany vyvážať hnojovicu. Žiadajú občanov o trpezlivosť a zhovievavosť, zároveň ďakujú za pochopenie.


Rozlúčka s prázdninami

Obec Pravotice pozýva všetky deti na rozlúčku s prázdninami, ktorá sa uskutoční 28.08.2019 o 18:00 hodine v Klube mladých v KD Pravotice. Pripravené bude pre Vás detské kino, občerstvenie a na záver diskotéka! :)


Hospodárenie našej obce v r.2018 podľa INEKO

http://www.hospodarenieobci.sk/profily/?ID=1942&y=2018 INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018) Celkové finančné zdravie 5,8 / 6 Výborné finančné zdravie + Zložky finančného zdravia Celkový dlh 6,0 Dlhová služba 5,7 Bilancia bežného účtu 5,5 Záväzky po splatnosti k príjmom 6,0 Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti 6,0


OZNAM - cyklistické podujatie

Turistický klub Horec Partizánske organizuje v nedeľu 4.8.2019 2. ročník cykloturistického podujatia BAŤOVIANSKA GALUSKA, pričom niektoré trasy vedú aj po cestách našej obce. Pelotón (približne 150 cyklistov) štartuje z Partizánskeho o 10:15 h a krátko po štarte sa rozdelí na niekoľko trás. Cyklisti pôjdu vlastným tempom, preto sa už po výjazde mesta počíta s roztrhaním na malé skupinky. Podujatie sa koná za plnej premávky, účastníci budú poučení o povinnosti dodržiavania pravidiel cestnej premávky. Trasa C1 (106 km) 12:30 h – 13:30 h pelotón v okrese Bánovce nad Bebravou (trasa: Kulháň, Zlatníky, Malé Hoste, Pochabany, Veľké Hoste, Šišov, Borčany, Rybany, Pravotice, Nedašovce), cesty č. II/592, III/1722, 1746, 1753, 1838, 1846). (spolu 26 km) Trasa C2 (56 km) 11:00 h – 12:00 h pelotón v okrese Bánovce nad Bebravou (trasa: Šišov, Borčany, Rybany, Pravotice, Nedašovce), cesty č. II/592, III/1722, 1746, 1753, 1838, 1846). (spolu 13 km) Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú opatrnosť!


Kamerový systém v obci Pravotice


Strana [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ]