Rozhlas

Fotogaléria

AktualityCeloplošné testovanie v obci Pravotice


Úradne hodiny Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú v termíne od 28.10.2020 do odvolania ZRUŠENÉ

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike vládou Slovenskej republiky z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a uznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v termíne od 28.10.2020 do odvolania ruší úradné hodiny na úradoch práce.
Žiadame klientov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali email, telefonický kontakt a poštové služby.
Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady (žiadosti, dohody, atď.) osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie, resp. iných priestorov pri vchode do úradu.


Informácie k plošnému testovaniu


Tlačová správa Štatistického úradu SR


Kominár v našej obce


Registrácia chovov ošípaných

Informácia RVPS Trenčín pre občanov o povinnosti registrácie chovu ošípaných


Pozvánka :)


Zverejnenie právoplatného rozhodnutia - Farma ošípaných Rybany

http://obecpravotice.sk/udocuments/rozhodnutie.pdf


Oznam

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že dňa 7.9.2020 (pondelok) v čase od 08:00 do 16:00 h. bude vykonávať cyklické odpočty spotrieb elektrických energií.
Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby zamestnancovi v uvedených termínoch sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.
Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedenom termíne z bezpečnostných dôvodov uviazali, alebo uzatvorili svojich psov.
V prípade neprítomnosti odberateľa je možné zaslať foto elektromera na tel. číslo: 0908 707 521.


Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021


Strana [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ]