SlovenskýEnglish
Rozhlas

Naša obec

Obec Pravotice je malá obec na Slovensku v okrese Bánovce nad Bebravou v regióne Horná Nitra. Nachádza sa približne 7 km od Bánoviec nad Bebravou. Obec susedí s katastrálnymi územiami Nedašovce, Rybany, Ostratice, Dolné Naštice, Bánovce nad Bebravou a Brezolupy. Obcou preteká Pravotický potok pritekajúci pri obci Livina do rieky Bebravy, ktorá patrí do povodia rieky Nitra. Pravotický potok má dĺžku 6,8 km a je potok v severnom výbežku Podunajskej nížiny, prevažne v juhovýchodnej časti okresu Bánovce nad Bebravou. Na dolnom toku vytvára hranicu medzi okresmi Bánovce nad Bebravou na pravom a Partizánske na ľavom brehu, oblasť ústia leží už v okrese Partizánske. Je to ľavostranný prítok Bebravy, meria 6,8 km a je tokom V. rádu. Bebrava je rieka na západnom Slovensku, preteká územím okresov Bánovce nad Bebravou a Topoľčany. Je to pravostranný prítok Nitry, je tokom IV. rádu. Má dĺžku 47,2 km, plochu povodia 634 km² a priemerný prietok 2,3 m³/s v ústí (Práznovce). Bebrava je vrchovinovo-nížinným typom rieky. Pramení v Strážovských vrchoch, v podcelku Zliechovská hornatina, na juhozápadnom svahu Židovho vrchu (878,2 m n. m.) v nadmorskej výške cca 770 m n. m., na území obce Čierna Lehota. Plocha povodia rieky Bebrava je 634 km². Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1232. Počet obyvateľov je 365 (ku dňu 31. 12. 2023) a hustota obyvateľstva je 50,08 obyv/ 〖km〗^2.