SlovenskýEnglish
Rozhlas

Šport

TJ Sokol Pravotice

Prvým zakladateľom Športového klubu Pravotice v roku 1935 bol Štefan Ševčík. S ním spolupracovali Štefan Smatana, Ján Ševčík a bratia Poštrkovci Jozef, Štefan, Emil.

Prvá futbalová zostava: brankár: Ján Ševčík , obrancovia: Štefan Ševčík, Jozef Bitarovský (Ďureje), záloha: Štefan Poštrk, Štefan Smatana, Jozef Bitarovský (Laurinceje), útok krídla: Jozef Poštrk a Ján Mano, spojky: Emil Poštrk a Jozef Španko, center: Štefan Ševčík.

Po roku 1948 športový klub bol premenovaný na Telovýchovnú jednotu Sokol. Športovú činnosť rozvinul František Pernička, ktorý zaviedol v obci ďalšie športy ako volejbal a stolný tenis. Futbalisti hrávali v IV. skupine na ihrisku v Nedašovciach.

V roku 1964 nový výbor TJ, Dragula Aladár, Šinský Ivan a predseda Anton Šinský začali s výstavbou ihriska. V tomto čase bol futbal v obci na veľmi dobrej úrovni.

V ďalších rokoch členovia TJ sa nesústreďujú len na šport, príkladná je aj spolupráca predsedov TJ, MNV a JRD. Dobudovávalo sa okolie ihriska, zúčastnili sa aj na výstavbe Požiarnej zbrojnice a brigádnicky vypomáhali aj na miestnom JRD. Vtedajším predsedom TJ bol Ladislav Bitarovský.

V roku 1984 sa dokončila za predsedovania Ľudovíta Šorca výstavba športových kabín. Funkcie predsedov vykonávali priebežne: Milan Šorec, Jozef Daniš, Stanislav Šinský, Anton Šorec ml. Významnou mierou ku skvalitneniu života TJ prispeli aj naši rodáci Aladár Blaho a Štefan Šudy, veľkú zásluhu na fungovaní a živote TJ majú za 80.rokov, ktoré v tomto roku spoločne oslávime, všetci funkcionári, tréneri, hráči, sponzori i členovia futbalového oddielu. V súčasnosti funguje prípravka a mužský oddiel, ktorý hrá VIII. ligu B ObFZ Prievidza. Predsedom TJ je Peter Šinský.

HBK Pravotice

Niečo z histórie HBK Pravotice

Hokejbal v Pravoticiach začali hrávať Rastislav Oravec s Andrejom Bitarovským , približne okolo roku 2000. Na začiatku sme hrávali zo zhlobenými hokejkami, tenisovými loptičkami a namiesto bránok len kamene ako tyčky. Zábava v tomto podaní zaujala a onedlho sa ku nám pripájali ďalší.

Časom, ako sme rástli my, rástli aj naše ambície. Ako chlapci z malej dediny sme, ale na tie časy nemali veľa možností. Postupne sa zlepšovala naša výstroj a zlepšovali sme sa aj my. Hrali sme hokejbal už s hokejkami a v drevených bránkach stáli brankári s relatívne slušnou výstrojou. Pre nás to bol ohromný úspech a cítili sme sa ako naozajstní hokejbalisti.

Väčšie veci na seba nenechali dlho čakať - vyzvali sme na meranie síl tímy zo susedných dedín Vysočany a Nedašovce a porazili sme ich. Postupne sme sa presunuli z ciest na odľahlejšie miesta a vytvorili sme si vlastnú mini-ligu v Pravoticiach, ktorú hráme dodnes. Za tie roky sa v našej lige vystriedalo veľa hráčov nielen od nás, ale aj z iných okolitých dedín.

Od roku 2011 hrávame v originálnych dresoch HBK Pravotice, ktoré nám zasponzoroval Obecný úrad. V rokoch 2011 a 2012 sme odohrali 2 ročníky Bánovskej hokejbalovej lige a okrem nich pravidelne navštevujeme hokejbalové turnaje v okolí, z ktorých jeden sa nám minulý rok podarilo v Kšinnej za účasti 6 tímov aj vyhrať. Popritom si organizujeme aj svoj vlastný turnaj KONOVICA CUP a tento rok by sa mal konať jeho 3. ročník.

Podrobnejšie informácie nájdete:

https://www.facebook.com/hbk.pravotice