Fotogaléria

Športové výsledky

Futbal
14.10.2017
Pravotice - Dvorec  0:0
8.10.2017
Ostratice - Pravotice  1:1
30.09.2017
Pravotice - Krásno  3:0
24.09.2017
Veľký Klíž - Pravotice  2:2
16.09.2017
Pravotice - Krásna Ves  3:1
DHZ Pravotice
29.07.2017, Hasičská súťaž o putovný pohár starostky obce Pravotice
6. miesto, čas 16,63
HBK Pravotice
24.09.2016
1.miesto v Kšinná cup -  0:0
1.05.2015
HBK Pravotice (1.miesto v KONOVICA Cup) - Warriors Malé Bedzany  5:2

Zmluvy

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva č. 2015/0199 o poskytnutí dotácie na Oslavy výročia postavenia Kultúrneho domu v Pravoticiach

Mandátna zmluva č. 2015.X72.2 - Rerivo, s.r.o.

Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-48-2015 - Nadácia Slovenskej sporiteľne

Zmluva o dodávke plynu s SPP

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie pre akciu "Výmena kotla a oprava ústredného kúrenia v budove KD Pravotice"

Zmluva o dielo - "Výmena kotla a oprava ústredného kúrenia v budove Obecného úradu a Kultúrného domu v Pravoticiach"

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NATUR-PACK, a.s.

Kúpna zmluva č. 47/2015 medzi obcou Pravotice a SR - Okresný úrad Trenčín

Zmluva č. 26079 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva o prenájme reklamnej plochy - BORINA EKOS s.r.o.

Zmluva o poskytnutí dotácie - DHZ Pravotice

Zmluva o poskytnutí dotácie - TJ Sokol Pravotice

Zmluva č. 2016/0149 o poskytnutí dotácie od TSK na uskutočnenie akcie "Detský festival HURÁ LETO"

Zmluva o dielo č. O/209/2016 - METAL SERVIS Recykling. s.r.o.

Zmluva o dielo - "Rekonštrukcia chodníka Konovičné"

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - NATUR-PACK, a.s.

Zmluva o dodávke plynu - SPP, a.s., Bratislava

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - ZSE

Zmluva o dielo č. 3/2016

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 25/2016 - Nadácia SPP

Zmluva o grantovom účte / Prima banka, a.s.

Zmluva o dielo č. 1/2017 na zhotovenie stavby "Oddychový park s detským ihriskom - Pravotice" - Veríme v Zábavu, s.r.o.

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce pre TJ Sokol Pravotice, na rok 2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce pre DHZ Pravotice, na rok 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017

Zámenná zmluva medzi Obcou Pravotice a Farnosťou Vysočany

Zmluva č. 37250 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva o dielo č. 2/2017. Predmet diela: "Multifunkčné ihrisko pre deti a mládež" / BETOMAX s.r.o.

Zmluva s OMS, a.s. - "Modernizácia a oprava verejného osvetlenia v obci Pravotice"

Zmluva o poskytnutí grantu - Trenčiansky samosprávny kraj

Zmluva o dodávke plynu s SPP + Dodatok k Zmluve č. 1

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - NOWAS s.r.o.

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce pre TJ Sokol Pravotice, na rok 2018