Fotogaléria

Športové výsledky

Futbal
3.11.2019
Ostratice - Pravotice  0:0
26.10.2019
Pravotice - Dolné Naštice  4:1
20.10.2019
Biskupice - Pravotice  1:3
12.10.2019
Pravotice - Brodzany  0:2
6.10.2019
Klátová Nová Ves - Pravotice  1:1
DHZ Pravotice
29.07.2017, Hasičská súťaž o putovný pohár starostky obce Pravotice
6. miesto, čas 16,63
HBK Pravotice
20.07.2019
HBK Pravotice (1.miesto v Konovica cup) - Blades  6:5
7.07.2018
KONOVICA CUP -  0:0
24.09.2016
1.miesto v Kšinná cup -  0:0
1.05.2015
HBK Pravotice (1.miesto v KONOVICA Cup) - Warriors Malé Bedzany  5:2

AktualityZber kovového odpadu v našej obci


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Dátum a čas konania volieb: Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29.02.2020 od 7:00 do 22:00 hod.


Oznam ZsVS, a.s.


Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín


Stretnutie s Mikulášom v našej obci


Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín


OZNAM - pošta

Pošta Nedašovce oznamuje občanov, že z dôvodu konania pracovnej porady bude dňa 29.10.2019 (utorok) zatvorená.


Upozornenie Polície SR

Vážení spoluobčania, vážení návštevníci NAŠEJ obce Pravotice. Radi by sme sa na Vás obrátili s prosbou prejaviť svoju spolupatričnosť s ostatnými spoluobčanmi a o zamyslenie sa nad každodennou situáciou, ktorá nám všetkým znepríjemňuje život v našej obci. Podľa § 25 ods. 1 (bod q) zákona o cestnej premávke zz 2009-8 „Vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2 (ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím“. Chceme, aby zvíťazil zdravý rozum a uvedený problém vyriešili v prospech všetkých, bez zbytočných sankcií zo strany POLÍCIE.


Oznámenie k voľbám do NR SR 2020

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou do volieb do Národnej rady SR: ocu@obecpravotice.sk


Kominári

Obecný úrad Pravotice Vám oznamuje, že v dňoch 15. a 16.10.2019 v prípade priaznivého počasia, bude chodiť po našej obci kominár a bude prevádzať kontrolu a čistenie komínov. Táto kontrola sa prevádza v zmysle Zákona 314 o požiarnej ochrane a Vyhlášky 401 o požiarnej ochrane. Po vykonaní kontroly a čistenia komína Vám kominár vydá Potvrdenie o kontrole a čistení komína a dymovodu. V prípade poistnej udalosti poisťovňa akceptuje iba Potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia komínov, ktoré Vám vydal kominár - čo je osoba s odbornou spôsobilosťou. Cena za vyčistenie jedného komína je 15,00 €. Na kontrolu sa netreba nahlasovať na OcÚ, ale kominár bude prechádzať obcou a v prípade oslovenia, kontrolu vykoná.


Strana [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ]